Slachtofferrechten en schadevergoeding in het strafproces
5PO PUNTEN - STRAFRECHT - JURIDISCH

Slachtofferrechten en schadevergoeding in het strafproces

Het strafproces kenmerkt zich de laatste jaren door een toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer. De slachtofferemancipatie leidt tot een rol voor het slachtoffer die al lang niet meer beperkt blijft tot het benoemen van verdriet en boosheid. Ook m.b.t. de financiële compensatie van de benadeelde partij bieden wet en rechtspraak steeds meer ruimte. Op 28 mei 2019 heeft de Hoge Raad een overzichtsarrest gewezen. De civielrechtelijke grondslag voor de beoordeling van de vordering benadeelde partij geldt in dit arrest als uitgangspunt. De begroting van de schade en de beoordeling van de vordering vinden plaats overeenkomstig het materiële burgerlijk recht. Ook het civielrechtelijke bewijsrecht is van toepassing, aldus de Hoge Raad.

De traditionele strafrechtadvocaat wordt door de geleidelijke maar zekere koerswijziging van de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met omvangrijke en complexe schadevorderingen die het eigen en vertrouwde rechtsgebied te buiten gaan. Hoe bereid je je als strafrechtadvocaat het beste voor op de behandeling van een vordering tot schadevergoeding? Waar zitten de civielrechtelijke valkuilen en waar de strafvorderlijke?

In deze cursus komen zowel de strafrechtelijke aspecten als de civielrechtelijke aspecten die relevant zijn voor de beoordeling van de vordering van de benadeelde partij in de strafprocedure aan bod. Aan de hand van een aantal concrete casus en actuele jurisprudentie worden de onderwerpen uitgediept die voor de strafrechtadvocaat binnen het strafproces relevant zijn.

Docenten:

Ruth Jager heeft in 2005 haar rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam Cum Laude afgerond met een bijzondere specialisatie op twee rechtsgebieden, het Strafrecht en het Jeugdrecht. De keuze voor deze twee richtingen kwam voort uit haar wens om van betekenis te kunnen zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Ruth Jager na haar studie besloot de advocatuur in te gaan. Haar specialisatie in het Strafrecht heeft met name te maken met de doorgaans grote menselijke belangen die ermee gepaard gaan. Vanuit de overtuiging dat alle verdachten én alle slachtoffers recht hebben op een vertrouwenspersoon die eerlijk, betrokken en vakkundig met hen meedenkt, die hun belangen centraal stelt en zorgt dat ze gehoord worden, staat zij de laatste jaren zowel verdachten als slachtoffers in strafzaken bij.

Ruth Jager is lid van:
• de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA);
• de Nederlandse Vereniging van Specialisatie Slachtoffer Advocaten (NVSSA);
• de Nederlandse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten;
• LANGZS, landelijk advocaten netwerk gewelds-en zeden slachtoffers.

Arlette Schijns is advocaat bij Beer advocaten in Amsterdam. In haar praktijk zet zij zich in voor slachtoffers van personenschade, meer in het bijzonder voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Arlette is als docent en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar promotieonderzoek richt zich op compensatie van misdrijfschade. Arlette is redactielid van het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) en publiceert en doceert veelvuldig op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht, letselschade en slachtofferrechten. Sinds februari 2021 is Arlette plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Arlette Schijns is lid van:
• De vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
• De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
• De Nederlandse Juristen Vereniging (bestuurslid - NJV)
• De Nederlandse Verenging voor Procesrecht (NVvP)

Docenten