Jeugdstrafrecht
6 PO - STRAFRECHT - JURIDISCH

Jeugdstrafrecht

Docenten:

Marije Jeltes is vele jaren als (jeugd)strafrechtadvocaat werkzaam geweest en was een van de oprichters van de Vereniging van Jeugdrechtadvocaten Amsterdam (JRAA). Van 2018 tot 2021 was Marije werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling Jeugdrecht van de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden en aansluitend als beleidsadviseur bij Stichting Halt. Tevens is zij rechter-plaatsvervanger bij het team Jeugd van de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam en lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Eva Huls is sinds 2012 advocaat en sinds april 2019 werkzaam als advocaat-in-dienstbetrekking bij Defence for Children. Daarvoor is zij geruime tijd werkzaam geweest bij de rechtbank Amsterdam. Eva is (jeugd)rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Rotterdam en Amsterdam en buitenpromovenda aan de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt zij zich op de bestraffing van jeugdigen die ernstige gewelds- en/of zedenmisdrijven hebben gepleegd. Sinds 2019 is zij Member of the Legal Experts Advisory Panel (LEAP) voor Nederland; een door Fair Trials opgezet Europees netwerk van strafrechtspecialisten. Verder is Eva redactielid bij Boom Strafblad. Zij publiceert en doceert op het gebied van jeugdstrafrecht, jeugdbeschermingsrecht, familierecht, slachtofferrechten en kinderrechten.

Docenten