Rianne de Back

Rechtsgebied: Strafrecht.

Rianne de Back is landelijk coördinerend jeugdofficier van justitie en werkt tevens als coördinerend jeugdofficier bij arrondissementsparket Amsterdam. Daarnaast verzorgt zij cursussen jeugdstrafrecht bij de SSR en is zij regelmatig gastdocent bij verschillende universiteiten. Als officier van justitie was zij verder geruime tijd portefeuillehouder huiselijk geweld en kindermishandeling bij arrondissementsparket Noord-Holland en Amsterdam. Tijdens de raio-opleiding (rechterlijk ambtenaar in opleiding) heeft zij ook een periode als (jeugd)strafrechtadvocaat gewerkt.